ATELIER PROFESORI DISCIPLINE UMANISTE - MOTIVAȚIE ȘI GÂNDIRE CRITICĂ

Lector univ. dr. Dragoș Grigorescu
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, Facultatea de Litere și Științe, Departamentul de Științele Educației

Exercițiile de gândire critică cu elevii de diferite categorii de vârstă pot fi mijloace eficiente de stimulare a motivației elevilor pentru învățare. Ieșind din cadrul restrîns al predării, învățării și evalurării, atelierul își propune să facă mințile copiilor să funcționeze așa cum cercetătorii fac din cunoaștere o aventură pasionantă. Gândirea investigativă, în care totul este posibil și nimic nu este fix, reprezintă o zonă fertilă a imaginației însoțite de rațiune. Pe baza nevoilor psihologice fundamentale ale copiilor aflați în procesul învățării, autonomie, comptetență și relaționare, putem corela conținuturile programei școlare la un context mai larg, pe care pasionații îl numesc contextul descoperirii. Învățarea prin descoperire este așadar tema atelierului nostru. 

Flag Counter